TitleDescriptionKeywordsGeneratorRobotsHOT LINE :
089-115-8554

02-115-7872

FAX :
02-115-7836

E-MAIL
info@tsgo-engineering.com
tsgo.engineering@gmail.com

LED Tube

หลอด LED หรือ Light Emitting Diode เป็นหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 50,000 – 100,000 ชั่วโมง ช่วยประหยัดไฟฟ้า โดยกินไฟเพียง 0.5-1 วัตต์

อ่านต่อ...LED Tube

ชนิดของสายไฟ

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร (Building Wire)

สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cable)

สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง (Medium Voltage Power Cable)

สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง (High Voltage Power Cable)

สายไฟฟ้าควบคุม (Control Cable)

สายไฟฟ้าชนิดอ่อน (Flexible Wire)

Read more: ชนิดของสายไฟ

ATS (Automatic Transfer Switch)

ATS (Automatic Transfer Switch) มีหน้าที่สั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติหากเกิดไฟตก หรือไฟดับ โดย ATS จะส่งสัญญาณไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ให้ทำงาน เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานตามปกติแล้ว ATS ก็จะสั่ง Transfer เอาไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าไปยังระบบทันที

Read more: ATS (Automatic Transfer Switch)

Switch Board

Switch Board เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ นิยมใช้ในอาคารขนาดกลาง - ใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก สวิทช์บอร์ด มีอีกชื่อหนึ่งว่า MAIN DISTRIUTION BOAD หรือ MDB ส่วนมากมีขนาดใหญ่ มีหลายแบบให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ควรพิจารณาจากระดับแรงดันพิกัดกระแส และพิกัดกระแสลัดวงจรด้วย

อ่านต่อ...Switch Board

Busbar

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัสบาร์ Busbar โลหะที่จะนำมาใช้ป็นบัสบาร์ ข้อแนะนำในการใช้บัสบาร์

อ่านต่อ...Busbar