TitleDescriptionKeywordsGeneratorRobotsHOT LINE :
089-115-8554

02-115-7872

FAX :
02-115-7836

E-MAIL
info@tsgo-engineering.com
tsgo.engineering@gmail.com

Switch Board

Switch Board เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ นิยมใช้ในอาคารขนาดกลาง - ใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก สวิทช์บอร์ด มีอีกชื่อหนึ่งว่า MAIN DISTRIUTION BOAD หรือ MDB ส่วนมากมีขนาดใหญ่ มีหลายแบบให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ควรพิจารณาจากระดับแรงดันพิกัดกระแส และพิกัดกระแสลัดวงจรด้วย

ส่วนประกอบหลักของตู้สวิทช์บอร์ด

1. โครงตู้ - Enclosure

2. บัสบาร์ - Busbar

3. เซอร์กิตเบรคเกอร์

4. เครื่องวัดไฟฟ้า-Meter