1
1

บริษัท ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ที เอส โก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราให้บริการด้านระบบไฟฟ้าครบวงจร โดยทีมงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน รวมไปถึงการผลิต และติดตั้ง ตู้ไฟฟ้า ตู้สวิตช์บอร์ด ตู้คอนโทรล ทุกขนาตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า
– บริการออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน
– งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
– ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งตู้สวิตช์บอร์ด