banner-aboutus
banner-aboutus

บริษัท ที เอส โก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ที เอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาระบบไฟฟ้า เราเล็งเห็นโอกาสในการตอบสนองความต้องการของตลาด ในกลุ่มงานบริการรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องจากการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เราจึงพัฒนาระบบการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทำให้เรามีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการที่ดียิ่งขึ้น และมุ่งการทำงานบนมาตรฐานตามความปลอกภัย

เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อลูกค้าของเราตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจเราสร้างผลงานต่างๆ มากมายในระบบงานไฟฟ้าโรงงาน น ไฟฟ้าสำนักงาน ไฟฟ้าคลังสินค้า โกดัง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ตู้คอนโทรลไฟฟ้าMDB ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง รีโนเวทระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ลูกค้าของเรามีหลากหลายทุกประเภทโรงงานขนาดใหญ่ขนาดเล็กองค์กรขนาดใหญ่ Smes โรงงานสร้างใหม่โกดังโรงงานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เราเติบโตพร้อมกับการขยายธุรกิจของลูกค้าเราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าเสมอมาอันแสดงถึงความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบ ต่องานระบบไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายเราพึงตระหนักถึงความไว้วางใจนี้และมุ่งมั่นทีจะรักษาคุณภาพบริการให้ยั่งยืนตลอดไป เราซื่อสัตย์และซื่อตรงกับลูกค้า บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ

บริษัทออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ด้วยบริการที่ครบวงจร งานระบบ งานรับเหมาไฟฟ้า การวางระบบไฟฟ้าก็เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจมาอย่างยาวนาน ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ เพราะเรามีวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและประวัติการทำงานที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้า ในเรื่องของการวางระบบไฟฟ้า และติดตั้งได้เป็นอย่างดี เราออกแบบสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าโดยยึดมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรมเป็นหลัก

• ติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม
• บริการให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายแก่ลูกค้าของบริษัทฯโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เวลา (TIME) : บริหารจัดการโครงการให้บรรลุผลตามแผนงาน
ต้นทุน (COST) : ต้นทุนเหมาะสม
คุณภาพ (Quality) : ตรงสเปคและได้มาตรฐานทางวิศวกรรม

 

 

PQAL UKAS ISO 9001

นโยบายคุณภาพ ISO9001:2015

         บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ การผลิต-ติดตั้ง และการบริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในทุกระดับชั้นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นโยบายการบริการ

นโยบายด้านความปลอดภัย